Projektek / Projects

ARTS 5.0 INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÓCSOPORT

 

E-LEARNING KURZUSOK - INGYENES PRÓBAVERZIÓK

Új generációs tánckutatás - Windhager Ákos, Bólya Anna Mária

Macedón kultúra Magyarországon

5G DANCE A magyarországi táncosképzés, tánctanár képzés lehetséges  módszertani innovációs lehetőségei, a gyakorlat elméleti keretbe helyezésének innovációs lehetőségei  

CHOROS - A balkáni kör- és lánctánckultúra 3D kartográfiája

Terpsichore - Táncművészeti kapcsolatok a Balkán félsziget országaival

Auróra - A magyarországi balett kezdetei, VR a tánckutatásban

E-dance history - Strukturált e-learning oktatói segédanyag a Z-generáció számára, tánctörténeti témákban

KÉK - Koreográfus ÉvfodulóK - Kővágó Zsuzsa, Bólya Anna Mária

Magyar Csupajáték - NEK 1938-2020

 

 

ARTS 5.0 INTERDISCIPLINARY RESEARCH GROUP

 

E-LEARNING COURSES - FREE TRIALS

New generation of dance research - Windhager, Ákos; Bólya, Anna Mária

Macedonian Culture in Hungary

5G DANCE - Possible methodological innovations of Hungarian dance training, dance teacher training, innovation possibilities for the theoretical framing of practice

CHOROS - 3D cartography of the Balkan chain- and round dance culture

Terpsichore - Dance art relations with Balkan Peninsula countries

Aurora - The beginnings of the Hungarian ballet, VR tools in dance research

E-dance history - Structured e-learning instructor for the Z-generation in dance history topics

Chassé - ChoreogrApherS’ AnniverSariEs - Kővágó, Zsuzsa; Bólya, Anna Mária

The Hungarian Play of Plays - IEC1938-2020

Arts 5.0 honlapfejlesztője
Arts 5.0's webdeveloper
One Logic Studio

Arts 5.0 autószolgáltatója
Car service provider of Arts 5.0
E-rent